17. detsembril 2011. korraldas Eesti Semiootika Selts väljasõiduürituse “Semiootik läheb külla” Liivi muuseumisse Rupsi külla Alatskivi valda. Ürituse teemaks muusemi ja semiootika seosed ning Seltsi ja TÜ semiootika osakonna ühine jõulupiknik. Esinesid muuseumi juhataja Mari Niitra, Kadri Tüür, Ivar Puura,

Mis on semiootika?  Nimetatud teadusvalla asjatundja on õppinud selle küsimuse peale kohmetust varjama ja kõneainet osavalt mujale juhtima,  põhjuseks asjaolu,  et seniajani puudub ühene semiootika määratlus [mis ehk annabki märku valdkonna aktuaalsusest ja arenguvõimest!] ning tulised vaidlused hella teema ümber

XII Semiootika sügiskool “Teos kultuuris” toimus 5.-6. novembril 2011 Viljandis. Sügiskooli raames keskenduti kirjandusteoste intersemiootilisele tõlkele: kuidas kirjanikud, lavastajad ja teised interpreteerijad on kirjandust kultuuriruumis kasutanud ja kuidas sellesse suhtutakse. Pooleteisepäevasel üritusel esinesid mitmed eesti kirjandus- ja kultuuritegelased, nende seas Kristiina

Tartu Ülikooli semiootika osakond, Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool ja Kultuuriteooria Tippkeskus (CECT) korraldavad koostöös 22.-26. augustil Palmse mõisas Lääne-Virumaal toimuva Tartu Semiootika Suvekooli teemal “Semiootiline modelleerimine”. Esimese suvekooli teemaks on modelleerimine semiootika, ent ka laiemalt humanitaarteaduste alusprobleemina nii uuritavate

Acta Semiotica Estica seitsmenda numbri avaartiklis jätkub kolme autori (Maria-Kristiina Lotmani, Mihhail Lotmani, Rebekka Lotmani) ühistööna autometakirjelduslike nähtuste uurimine. Seekord on vaatluse all suuruse-väiksuse teema sisulised ja vormilised avaldumised eesti luules. Krista Keeduse artikkel käsitleb Karl Ristikivi loomingut, jälgides, kuidas

Eesti Semiootika Selts kutsub neljapäeval, 27. mail avalikule seminarile SEMIOOTIK VASTUTAB Ühepäevane seminar võtab vaatluse alla semiootikute distsiplinaarse vastutusega seotud küsimused. Teistest enam lahatakse ekspertiiside eetilisi ja praktilisi tahke. Seminari kava: 14.00–14.15 avasõnad 14.15–14.45 Igor Gräzin “Semiootiku vastutus rahvaesindajana” 14.45–15.15

Ilmus järjekordne number ajakirjas Hortus Semioticus. Kaua oodatud kevade alguses, aastal 2010, kõneleme ikka veel 2008. ja 2009. aasta MASU ja kriisi järellainetest; töötute arv üha kasvab, majanduslikud ja poliitilised riigi alustalad vanguvad ning inimesed ootavad muutusi. Need muutused võivad

Ootame teid osalema 15.-16. mail, 2010  XI semiootika kevadkooli, teemal ”Objekt: Subjekt”! Semiootika kevadkool jätkab 1999. aastal üliõpilaste initsiatiivil alguse saanud sügiskoolide traditsiooni, mis on inspireeritud kuulsatest Tartu-Moskva semiootikakoolkonna Kääriku suvekoolidest. Seekordses kevadkoolis avame ”subjekti” mõiste erinevaid tähendustahke koos erinevate