ASTU LIIKMEKS!

Eesti Semiootika Selts ühendab ja koondab semiootikaga ja kultuuriteoreetiliste uuringutega tegelevaid organisatsioone ja isikuid Eestis. Seltsi liikmeskonda on ootatud kõik semiootikahuvilised, kes soovivad Seltsi tegevuses osaleda.

Seltsi liikmed:
– saavad osaleda kõigil Seltsi üritustel;
– saavad informatsiooni Seltsi tegevuse kohta; 
– kasutada Seltsi juhatuse nõusolekul Seltsi vahendeid Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevaks tegevuseks;
– anda oma panus semiootika arengule Eestis; 

Seltsiga liitumiseks tuleb esitada vabas vormis allkirjastatud avaldus Seltsi juhatusele aadressile juhatus@semiootika.ee. Liitumisavaldust saab esitada ka Seltsi üldkoosolekutel. 

Avaldus peab sisaldama kontaktandmeid, sh e-posti aadressi.
Palun lisage avaldusele lühike tutvustus enda seosest semiootikaga.

Otsus liikmeks võtmise kohta tehakse järgmisel juhatuse koosolekul või üldkoosolekul. 

Eesti Semiootika Seltsi liikmemaks on 10 € aastas.

Avaldus seltsiga liitumiseks[ava link uues aknas]