ASTU LIIKMEKS!

Eesti Semiootika Selts ühendab ja koondab semiootikaga ja kultuuriteoreetiliste uuringutega tegelevaid organisatsioone ja isikuid Eestis. Seltsi liikmeskonda on ootatud kõik semiootikahuvilised, kes soovivad Seltsi tegevuses osaleda.

Seltsi liikmed:
– saavad osaleda kõigil Seltsi üritustel;
– saavad informatsiooni Seltsi tegevuse kohta; 
– kasutada Seltsi juhatuse nõusolekul Seltsi vahendeid Seltsi eesmärkidega kooskõlas olevaks tegevuseks. 

 Seltsiga liitumiseks tuleb esitada allkirjastatud vabas vormis paberkandjal avaldus Seltsi juhatusele “kontakt” lehel antud aadressile. Liitumisavaldust saab esitada ka Seltsi üldkoosolekutel. 

Avaldus peab sisaldama kontaktandmeid, sh e-posti aadressi.Otsus liikmeks võtmise kohta tehakse järgmisel juhatuse koosolekul. 

Eesti Semiootika Seltsi liikmemaks on 7€ aastas.

Avaldus seltsiga liitumiseks