2017 – KONVERENTS “MÕISTMA ÕPPIDES”

KONVERENTSIKUTSE  /  PROGRAMM  

Eesti Semiootika Seltsi neljas konverents toimus 6.-7. mail 2017 Tartus, Lossi 36-214. Konverentsi teemaks oli õppimine ja teemavalik tulenes Tartu Ülikooli semiootika osakonna 25. sünniaastapäevast. Seetõttu ei keskendu konverents üksnes õppimisele ja õpetamisele kui semiootilisele nähtusele või semiootika panusele õppimisse ja õpetamisse erinevates kontekstides, vaid ka semiootika õppimisele ja õpetamisele nii Eestis kui väljaspool.

 Õppimist ja õpetamist võib pidada semiosfääri, semiootilise universumi alusmehhanismiks. See idee avaldub Tartu kultuurisemiootika lähtemääratluses kultuurist kui mittepärilikust informatsioonist, teisisõnu teadmiste süsteemist, mida antakse edasi just õpetamise ja õppimise teel. Ent seda ideed kannavad ka biosemiootilised käsitlused, mis peavad just õppimisvõimet elusat eluta loodusest lahutavaks omaduseks. Nii on õppimine ja õppimisvõime saanud üheks tänase semiootika olulisemaks, nii selle eri tasandeid kui semiootikat ja ühiskonda lõimivaks uurimisprobleemiks. 

Konverentsi raames toimus ka ESSi aastakoosolek, pidulik vastuvõtt, traditsiooniline “Semiootilise Jälje” auhinna väljaandmine ja mitmed üllatused.

Konverentsi korraldajad: Eesti Semiootika Selts ja Tartu Ülikooli semiootika osakond.


KONVERENTSIKUTSE

Õppimist ja õpetamist võib pidada semiosfääri, semiootilise universumi alusmehhanismiks. See idee avaldub Tartu kultuurisemiootika lähtemääratluses kultuurist kui mittepärilikust informatsioonist, teisisõnu teadmiste süsteemist, mida antakse edasi just õpetamise ja õppimise teel. Ent seda ideed kannavad ka biosemiootilised käsitlused, mis peavad just õppimisvõimet elusat eluta loodusest lahutavaks omaduseks. Nii on õppimine ja õppimisvõime saanud üheks tänase semiootika olulisemaks, nii selle eri tasandeid kui semiootikat ja ühiskonda lõimivaks uurimisprobleemiks.

Just seetõttu oleme Eesti Semiootika Seltsi seekordse, järjekorras neljanda konverentsi teemaks valinud õppimise nii selle formaalsetes kui mitteformaalsetes vormides, nii inimeste kui teiste elusolendite vaatepunktist, nii semiootika kui teiste distsipliinide perspektiivist. Ent samavõrra motiveerib teemavalikut tõik, et käesoleva aasta kevadel möödub 25 aastat ka Tartu Ülikooli semiootika osakonna rajamisest. Seetõttu ei keskendu konverents üksnes õppimisele ja õpetamisele kui semiootilisele nähtusele või semiootika panusele õppimisse ja õpetamisse erinevates kontekstides, vaid ka semiootika õppimisele ja õpetamisele nii Eestis kui väljaspool.

“MÕISTMA ÕPPIDES” on eestikeelne konverents, mis ootab ettekandeid semiootika, õppimise ja hariduse kokkupuutekohtadest. Konverentsi teemad puudutavad, aga ei ole piiratud:

  • õpetaja, õpilane, õppimine, õpetamine ja haridus kui kultuurinähtused
  • õppimine ja õppimisvõime semiootilises vaates
  • muutuv haridusmaastik ja semiootika
  • semiootika erinevates õppeainetes ja õppeastmetes
  • haridussemiootika
  • semiootikaharidus Eestis ja mujal
  • teoreetilise ja rakendusliku suhted (semiootika) hariduses
  • õppimine erinevatel liikidel ja erinevatelt liikidelt õppimine
  • koolkond kui “nähtamatu kolledž”

Ootame Teie ettekandepakkumisi 30. märtsiks 2017 aadressile konverents@semiootika.ee. Oodatud on ka diskussiooniteemade ja diskussantide pakkumised ümarlauale.

Konverentsi raames toimub ka ESSi aastakoosolek, pidulik vastuvõtt, traditsiooniline “Semiootilise Jälje” auhinna väljaandmine ja mitmed üllatused.


PROGRAMM

LAUPÄEV, 6. MAI

9:45-10:00 konverentsi avasõnad

10:00-10:30 Peeter Torop – Mõistma õppimise semiootika

10:30-11:00 Märt Läänemets – Tekst kui õpetaja – õpetaja kui tekst. Õppimise kultuurilistest mehhanismidest budistliku dharmateooria valguses

11:00-11:30 Martin Oja – Kuidas internaliseerida müüti?

11:30-13:00 : lõunapaus

13:00-14:00 vestlusring : Rainer Sarnet jt

14:00-15:00 Alexandra Milyakina, Maarja Ojamaa, Tatjana Pilipovec, Merit Rickberg, Liina Sieberk – Õppides kirjandust ekraanil

15:00-15:30 kohvipaus

15:30-16:00 Kai Pata – Digiruumiga toestatud iseseisev õppimine

16:00-16:30 Anzori Barkalaja – Jää-äärel kõõlumise võlu: õpetamise ja õppimise, formaal ja informaalhariduse, paistmise ja olemise kiuslikud küsimused.Kuidas semiootika võiks aidata õpetajakoolitust?

16:30-16:45 kohvipaus

16:45-18:00 ESSi üldkoosolek

18:30 vastuvõtt Tartu Ülikooli kohviku Talveaias

PÜHAPÄEV, 7. MAI

10:00-10:30 Kalevi Kull – Õppimise mehhanism kui semiootika piir

10:30-11:00 Silvi Salupere – Teaduse õpetamisest

11:00-11:30 Tiit Remm – Semiootika e-kursusest gümnaasiumiõpilastele. Järelmõtteid.

11:30-12:30 kohvipaus

12:00-12:30 Egon Erkmann – Abitu habitus ehk Tasakaalupunkti otsing

12:30-13:00 Mari Niitra – Ilukirjandusest kognitiivse tööriistana

13:00-14:00 : lõunapaus

14:00-14:30 Ülle Pärli – Õppimisest kui põimiva mõistmise kujundamisest

14:30-15:00 Maarja Vaikmaa – Semiootiline lähenemine kirjandusõpetuses luuleanalüüsi näitel

15:00-15:30 Merit Rickberg – Ajalooõppe mitmekeelsus kui semiootiline probleem


Konverentsi abstraktid ja pildid: ESSi Facebooki lehel