Ilmunud on Acta Semiotica Estica VIIIActa Semiotica Estica VIII is published

2001. aastal loodud Eesti Semiootika Seltsi sari Acta Semiotica Estica koondab eestikeelseid semiootilisi ja kultuurianalüütilisi uurimusi. Väljaande kaheksas number keskendub tõlkimise semiootikale ja võimusuhetele kultuuris.
Ajakirjanumbri sisuks on:
Daniele Monticelli – Kultuur kui (de)konstruktsioon. Eelmärkused Juri Lotmani ja Jacques Derrida teooriate võrdlemiseks
Andreas Ventsel – Hegemooniline tähistamine visuaalretoorika perspektiivist
Ott Puumeister – Subjekti konstrueerimine järelevalvesüsteemides
Vilmos Voigt – Joannis Barclaii “Icon Animorum” (1614): Euroopa rahvaste ja rahvuste varane karakteristika
Terje Loogus – Teksti kultuuriline võõrasus kui tõlkeprobleem
Maarja Läänesaar – Tõlkekriitika oskuskeel ja tõlkimise mõistmine Vikerkaare arvustuste näitel
Margus Tamm – Mis on kollektiivne autor?
Kristin Vaik – Eesti imemuinasjuttude alguse- ja lõpuvormelitest
Maria-Kristiina Lotman, Mihhail Lotman, Rebekka Lotman – Autometakirjeldus eesti luules
Rubriigis Märkamisi kirjutavad Rein Veidemann ja Silvi Salupere semiootika ajaloost Eestis, Igor Gräzin tõlgendab postmodernismi. Tõlketekstina ilmub Juri Levini artikkel vale semiootikast. Kroonika annab ülevaate semiootikute suurematest ettevõtmistest 2010. aastal.

Ajakirja saab osta Tartu Ülikooli semiootika osakonnast Jakobi 2-318, Tartu ja Tallinna hästivarustatud raamatukauplustest.
Vaata lisainfot Acta Semiotica Estica kodulehelt.

Estonian Semiotics Association’s periodical “Acta Semiotica Estica” (issued annualy since 2001) publishes studies in semiotics and culture theory in Estonian. Eighth volume focuses on semiotics of transaltion and hegemonic relations in culture. It includes papers by Daniele Monticell, Andreas Ventsel, Ott Puumeister, Vilmos Voigt, Terje Loogus, Maarja Läänesaar, Margus Tamm, Kristin Vaik and Maria-Kristiina, Mihhail and Rebekka Lotman. There are abstracts in English.

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.