SELTSI TEGEVUS

Eesti Semiootika Seltsi eesmärgiks on edendada semiootikat Eestis, hoida semiootikaga seotud inimesi kursis semiootikasse puutuva teabega ja tutvustada semiootikat laiemale avalikkusele; samuti püüab Selts toetada semiootikaga tegelevaid organisatsioone ja isikuid nii Eesti kui välisriikide organisatsioonidega suhtlemisel.

semiootikaalase informatsiooni jagamine

 • ESSi kodulehel ja Facebooki lehel
 • ESSi väljaannetes ja trükistes
 • infolistis org.ess@lists.ut.ee
  •  listile on võimalik ligi pääseda aadressilt http://lists.ut.ee/.
   Listiga liitumiseks saada aadressile sympa@lists.ut.ee tühi kiri teemaga “subscribe org.ess@lists.ut.ee ‹oma nimi›” (näiteks: subscribe org.ess@lists.ut.ee Aita Karu)
   Listist lahkumiseks saada aadressile sympa@lists.ut.ee tühi kiri teemaga “unsubscribe org.ess@lists.ut.ee ‹e-posti aadress›”


ürituste korraldamine ja koordineerimine


semiootikaalaste publikatsioonide ja materjalide avaldamine ja avaldamise koordineerimine, publitseerimisvõimaluste pakkumine 


toetab ja tunnustab semiootikute erialast tegevust


– koordineerib suhteid kohalike ja rahvusvaheliste teadusorganisatsioonidega


SELTSI TEGEVUSE ARUANDED


Eesti Semiootika Seltsi 2009. aasta tegevusülevaade

Eesti Semiootika Seltsi 2010. aasta tegevusülevaade

Eesti Semiootika Seltsi 2011. aasta tegevusülevaade

Eesti Semiootika Seltsi 2012. aasta tegevusülevaade

Eesti Semiootika Seltsi 2013. aasta tegevusülevaade

Eesti Semiootika Seltsi 2016. aasta tegevusülevaade

Eesti Semiootika Seltsi 2017. aasta tegevusülevaade