PARTNERID

Tartu Ülikooli semiootika osakond
Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna semiootika osakond on üks noorimaid. Osakond pakub mitmekülgset sotsiaal- ja humanitaarteadust, mis lubab analüütikuna orienteeruda ühiskonnas toimuvates protsessides.

Eesti Teaduste Akadeemia
Eesti Teaduste Akadeemia on 1938. aastal loodud kõrge teadusliku kvalifikatsiooniga teadlaste ühendus.
Alates 2009. aastast on Eesti Semiootika Selts ETA-ga assotsieerunud liige.

Rahvusvaheline Semiootiks Assotsiatsioon – International Association for Semiotic Studies (IASS)
Rahvusvaheline semiootika organisatsioon, mis loodi 1969. aastal.

Põhjamaade Semiootika Selts – Nordic Association of Semiotic Studies (NASS)
1987. aastal loodud NASS koondab Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi, Eesti, ja Leedu semiootikuid ja semiootika organisatsioone. 

Jakob Von Uexkülli Keskus
Keskus asutati 1993. aastal. Eesmärgiks on mälestada balti-saksa teadlast ja filosoofi Jakob von Uexkülli, säilitada tema käsikirju jm. materjale ja luua võimalusi tema pagasi tundmaõppimiseks, tõlkimiseks ja avaldamiseks. 

Rahvusvaheline Semiootika Instituut – International Semiotics Institute
ISI oli rahvusvaheline semiootikainstituut, mis loodi eesmärgiga edendada semiootika õpetamist rahvusvahelisel tasandil ja hõlbustada valdkonna üliõpilaste mobiilsust. Instituut asus Imatras.