Tartu semiootika suvekool 2011Tartu Semiotic Summer School 2011

Tartu Ülikooli semiootika osakond, Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool ja Kultuuriteooria Tippkeskus (CECT) korraldavad koostöös 22.-26. augustil Palmse mõisas Lääne-Virumaal toimuva Tartu Semiootika Suvekooli teemal “Semiootiline modelleerimine”.

Esimese suvekooli teemaks on modelleerimine semiootika, ent ka laiemalt humanitaarteaduste alusprobleemina nii uuritavate nähtuste kui uurimisvahendite tasandil. Nii puudutavad suvekooli loengud ühtaegu viise, kuidas semiootika oma uurimisobjekte modelleerib, nende uurimisobjekte eneste kui modelleerivate süsteemide mõtestamist ning viimaks modelleerimist ennast kui semiootilist käitumist.

Suvekool sisaldab eesti ja välislektorite loengutest, osalejate ettekannetest ja aruteludest. Suvekooli esimene päev on pühendatud Tartu-Moskva koolkonnale, nende modelleerivate süsteemide teooriale ja Kääriku suvekoolidele.

Suvekooli õppejõudude hulka kuuluvad:
Peeter Torop (Semiootika osakond, Tartu Ülikool)
Kalevi Kull (Semiootika osakond, Tartu Ülikool)
Mihhail Lotman (Semiootika osakond, Tartu Ülikool)
Ülle Pärli (Semiootika osakond, Tartu Ülikool)
Anti Randviir (Semiootika osakond, Tartu Ülikool)
Silvi Salupere (Semiootika osakond, Tartu Ülikool)
Edna Andrews (Linguistics, Arts and Sciences, Duke University)
Per Aage Brandt (Laboratory for Applied Research in Cognitive Semiotics, Case Western Reserve University)
Paul Cobley (Faculty of Applied Social Sciences, London Metropolitan University)
Marcel Danesi (Department of Anthropology, University of Toronto)
Göran Sonesson (Department of Semiotics, Lund University)
Frederik Stjernfelt (Center for Semiotics, Aarhus University)
Ja paljud teised.

Osavõtmiseks palume aadressile katre.parn@ut.ee saata 20. juuniks 2011:
– lühike CV;
– uurimustöö tutvustus (umbes 400 sõna);
– täita registreerimisvorm aadressil:
http://www.ut.ee/SOSE/registration/form.php?ConferenceId=4

Suvekooli töökeeleks on inglise keel.

Lisainfo: http://www.ut.ee/SOSE/conference/summer_school/Summer School 2011 is five-day event taking place from August 22 to 26 in a secluded Palmse manor in North Estonia. The first day of the event (August 22) will be one-day Conference on the historical secondary modelling systems approach of the Kääriku Summer Schools, with the roundtable by Boris Uspenski, Boris Egorov, Tatjana Civjan, Dimitri Segal, Peter Grzybek and others. It will be followed by four-day summer school on the contemporary problems of semiotic modelling, with world leading semioticians present (among them Per Aage Brandt, Paul Cobley, Marcel Danesi, Winfried Noeth, Goran Sonesson, Frederik Stjernfelt, Jesper Hoffmeyer, et al.), together with the current Tartu group.

Additional information: http://www.ut.ee/SOSE/conference/summer_school/

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.