SEMIOON – semiootikatudengite unioon

Semioon on vabadusest pakatav ühendus semiootikatudengitele ja semiootikahuvilistele. Vabas vormis tegutseva kogukonnana pakub Semioon nooruslikku tegutsemisvõimalust aktiivsetele bakalaureusetudengitele, magistrantidele ja doktorantidele. 

Semioon asutati Tartu Ülikooli semiootikatudengite poolt 2014. aastal ning praeguseks tegutseb see Eesti Semiootika Seltsi tiiva alla.

Semioonil on kaks olulist tegutsemissuunda:


1) tudengielu ja semiootikaga seonduva info jagamine ja levitamine

2) aktiivne tudengielu semiootikatudengite eestvedamisel ja kaasalöömisel

Semioonis on võimalik osaleda kahel moel: 


1) olla Semiooni Facebooki-lehe jälgija ja aktiivne postitaja-kommenteerija-reageerija

2) olla Semiooni Facebooki-lehe administraator + olla erinevate ettevõtmiste aktiivne väljamõtleja-organiseerija-kaasalööja – olgu selleks rebaste ristimine, jõulupidu, sügiskooli korraldamine või muu tudengite ühistegevus

Semiooni tegevusele aitavad kaasa Eesti Semiootika Selts ja Tartu Ülikooli semiootikaosakond.

Vaata lisaks: www.facebook.com/unioonSemioon

Koordinaator:


Egon Erkmann
semiootika magistrant ja Eesti Semiootika Seltsi liige
kontakt: egon.erkmann@gmail.com