KONVERENTSIDE TEESIRAAMATUD

2006 – SEMIOOTIKA PIIRID

SEMIOOTIKA PIIRID.
BOUNDARIES OF SEMIOTICS.

Konverentsi teesid. Conference Abstracts
Toim. Timo Maran, Silvi Salupere ja Katre Väli
Tartu: Eesti Semiootika Selts
Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006. – 63 lk
ISBN 9949-11-480-2

Teesidega saab tutvuda PDF-i kujul.


2008 – KOHANE JA KOHATU SEMIOOTIKA


KONVERENTSI TEESIRAAMAT

Koostanud ja toimetanud: Silvi Salupere, Katre Pärn, Tiit Kuuskmäe
Väljaandja Eesti Semiootika Selts
49 lk
Raamatu väljaandmist toetas Hasartmängumaksu nõukogu
Kättesaadav PDF-ina 

KOGUMIK LEVI-STRAUSSI MÕJUVÄLJAS KIRJUTATUD ESSEEDEST

Konverentsi “Kohane ja kohatu semiootika” raames anti Lévi-Straussi juubeli puhul välja kogumik TÜ semiootika osakonnas eri aegadel Lévi-Straussi mõjuväljas kirjutatud esseedest.

Koostanud ja toimetanud: Silvi Salupere, Katre Pärn, Tiit Kuuskmäe
Raamatu väljaandmist toetas Hasartmängumaksu nõukogu
Väljaandjad: Eesti Semiootika Selts ja Tartu Ülikooli semiootika osakond
59 lk.
Tartu 2008
Kogumik on kättesaadav pdf-ina.

SISUKORD

Claude Lévi-Straussi lugu – 3
Merle Visak – Alice ja tema väikesed “brikolöörid” – 5
Kristiina Kompus – Kitsepoeg Zeus: muinasjutu “Hunt ja seitse kitsetalle” strukturalistlik analüüs – 11
Eric Katskowski – Looduse ja kultuuri võitlus karuonnis – 17
Kaarel Kallast – “Viplala lood” Claude Lévi-Straussi võtmes – 21
Ülleli Lember – Nukitsamehe teekond kullast meeni – 25
Tuuli Raudla – Väikese printsi mütoloogiline maailm – 29
Priit Põhjala – Pipi Pikksukk kui Tommy ja Annika kujutlusvõime vili (Claude Lévi–Strauss’i ideedest lähtuv arutelu) – 35
Auli Kütt – Katse vaadata Muumitrolli läbi Lévi-Straussi silmade – 39
Aleksander Sünter – Karupoeg Puhh ja Lévi-Strauss – 43
Mart Viires – Struktuur, binaarsed opositsioonid ja Karupoeg Puhh – 55