2016 – SEMIOFEST

SEMIOTICS AND CULTURE OF INNOVATION

1.–4. juunini 2016. a. toimus Tallinnas Kultuurikatlas rahvusvaheline rakendussemiootika konverents Semiofest teemaga “Semiotics and Culture of Innovation”, mida korraldasid OÜ Mängiv Inimene, ESS ja TÜ semiootika osakond. Konverentsil pidas ettekande 30 rakendussemiootikut üle maailma, osalejaid oli üle 80. Plenaaresinejateks olid Farouk Y. Seif (USA) ja MalcolmEvans (UK).

Semiofesti esimesel päeval toimus ka Tartu semiootika töötuba, mille käigus tutvustati Tartu kultuurisemiootika rakendatavust praktilises kultuurianalüüsis ning Tartu semiootikute semiootiliste ekspertiiside teostamise kogemust.

Konverentsi koduleht: 2016.semiofest.com