ESS-i ÜLDKOOSOLEKU JÄRELKAJA

Eesti Semiootika Seltsi järjekordne aastakoosolek on värskelt seljataga ning alljärgnevalt mõned olulisemad punktid, mida arutati, ja hetked, mis väärivad talletamist. Kohal oli 21 osalist (neist neli külalisena) ja volituste kaudu esindatud 12 seltsilist.

“SEMIOOTILINE JÄLG”


“Semiootilise jälje” auhinnaga pärjati sel aastal kaht inimest, kes on oma tegevusega jätnud semiootika maailma märkimisväärse jälje:

Aastakümnetepikkuse töö eest semiootilise mõtte arendamisel (millest osa ilmus äsja ka “Eesti Mõtteloo” sarjas) sai “Semiootilise jälje” auhinna Peet Lepik.

Oma erakordselt viljaka tegutsemisega Vikipeedias on semiosfääri kustumatu jälje jätnud ka Andres Luure – tema panust võib märgata ehk isegi enamiku semiootikaalaste kirjete juures.

Kalevi Kull esitles koosoleku lõpus ka Andres Luure juubelile pühendatud kogumikku “Armastuse põhjendus. Pühendusteos Andres Luurele, filosoofile ja semiootikule”. Kogumiku toimetajad on Margus Ott ja Kalevi Kull, avaldanud Tartu Ülikooli Kirjastus. Vaata lisaks.

SELTSI TEGEMISED


Seltsi 2018. aasta tegemistest ülevaate andmise järel arutati ka seltsi tulevaste plaanide üle.

Lisaks traditsioonilistele ettevõtmistele, nagu Semiosalong (mille kevadhooaja viimane üritus tuleb juba juuni alguses), Semiootika sügiskool (mis sel sügisel jõuab 20. korrani) ja Acta Semiotica Estica (mis ootab veel kirjatöid järgmisse numbrisse – vt www.semiootika.ee/acta/), on ESS koostööpartneriks augustis toimuvale Tartu semiootika suvekoolile (vt tsss.ut.ee). Sügisel plaanime jätkata ka kultuuriürituste ühiskülastuste korraldamisega.

Ent lisaks sellele alustame Juri Lotmani 100. sünniaastapäeva ürituste ettevalmistustega ning lükkame käima uue projekti “Olukorrast semiosfääris”, mille sihiks on aktuaalsete sündmuste ja igapäevaste seikade semiootiline käsitlemine nii kirjalike reportaažide, päevikute kui vestlusõhtute vormis. Täpsem info selle kohta juba lähiajal ..

Korraldusliku poole pealt otsustati tõsta seltsi liikmemaksu kümnele eurole aastas. Uus liikmemaks hakkab kehtima 2020. aastast.

Kõikidelt seltsilistelt oodatakse ka mõtteid ja ettepanekuid, mida võiks selts teha nii semiootika akadeemilisel kui populariseerival suunal, ent ka seltsielu muudel rinnetel. Selts on alati valmis mõtete elluviimist toetama.

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.