Eesti Semiootika Selts assotsieerus Eesti Teaduste Akadeemiaga

Selle nädala teisipäeval, 15. detsembril 2009 assotsieerus Eesti Semiootika Selts teadusseltsina Eesti Teaduste Akadeemiaga. Seeläbi taastati semiootikute sidemed meie teadlaskonda ühendava katusorganisatsiooniga, mis pärast akadeemik Juri Lotmani surma paljuski katkesid.

Lepingule Toompeal allkirju andes kinnitasid Peeter Torop semiootikute poolt ja Richard Villems Akadeemia presidendina mõlemapoolset huvi vahetada teadusalast teavet, teha koostööd Akadeemia aastaraamatu avaldamisel ning koordineerida teadusrahastusega seotud küsimusi. Semiootikud kinkisid Akadeemiale kodumaise semiootika aastaraamatu Acta Semiotica Estica väljaanded, samuti Tartus üllitatava rahvusvahelise semiootika tippajakirja Sign Systems Studies viimase aastakäigu.

Euroopas on oma rahvusliku teaduste akadeemiaga ühinenud semiootikaseltse ka teistes maades, näiteks hiljuti Šveitsis, ühes semiootika juuri esindavas kultuuris. Eesti Semiootika Seltsi koostöö Eesti Teaduste Akadeemiaga toimub Teaduste Akadeemia humanitaar- ja sotsiaalteaduste osakonna tegevuse raames.

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.