Ilmunud on Acta Semiotica Estica XII number — uues kuues! Seekordses numbris: Rein Veidemann – “Eesti üldlaulupeo tähenduslikkusest” Kristin Orav – “Nurjumise visualiseerimine Eesti kunstis 1987–1999” Helena Haller – “Ajaloo vahendamine filmis “Disko ja tuumasõda”” Elis Saar – “Hirm tuttavliku

Tartu Semiootika Suvekool 17. – 20. august

Tuletame meelde, et 17.–20. augustini toimub Tartus Semiootika Suvekool “Semiotic (un-)predictability”. Seekordne suvekool võõrustab ka Põhjamaade Semiootikauuringute Assotsiatsiooni IX konverentsi. Plenaarloenguid peavad Jordan Zlatev, Mihai Nadin, Stuart Kauffman ja Ilya Utekhin. Programmiga saab tutvuda siin: http://www.flfi.ut.ee/summer_school/pdf/TSSS_program_1.pdf Ühtlasi kellel rohkem huvi,

Tänavune Eesti Semiootika Seltsi aastakoosolek toimub teisipäeval, 12. mail, kell 16.30 Tartu Ülikooli semiootika osakonnas aadressil Jakobi 2 ruumis 306. Koosoleku täpne päevakord on veel koostamisel. Planeeritud teemad: – Semiootilise jälje auhinna kätteandmine – ESSi 2014. aasta majandus- ja tegevusaruande

  Tartu semiootika suvekooli seekordseks teemaks on semiootiline ennustatavus/ennustamatus. Ootame ettepanekuid temaatilisteks sessioonideks ja ümarlaudadeks 15. detsembriks 2014 ja ettekanneteks 2. märtsiks 2015. Tartu semiootika suvekool on semiootika ja sellega seotud distsipliinidega tegelejate juba traditsiooniline kogunemine, mille õhustik soodustab erinevate

Käesolev Acta Semiotica Estica erinumber nominatsiooni semiootikast on koostatud teadusprojekti „Nimetamise võim ühiskonnas ja kultuuris“ põhitäitjate artiklitest. Käsitlemist leiavad nii päris- kui üldnimedega seostuvad teemad: vaadeldakse nimetamist kui tähendusloome protsessi, semiootilist modelleerimist, maailma korrastamise ja mõtestamise moodust nii sotsiaalsetes situatsioonides