SEMIOOTIKA SÜGISKOOLID

Semiootika Sügiskool sündis grupi üliõpilaste algatusel 1999. aastal, selleks et arutada, milline on semiootika ja semiootiku koht kaasaegses Eesti ühiskonnas. Tänaseks on sellest kujunenud poolakadeemiline seminar, mis on endiselt tehtud eelkõige üliõpilaste poolt ning suunatud eelkõige üliõpilastele.

Sügiskooli eesmärgid on olnud:
– kohandada ja kasutada kaasaegseid kultuuriteooriaid eesti kultuuri eri valdkondade analüüsimiseks ning kohaliku kultuurikoosluse mõtestamiseks maailmakultuuri kontekstis; 
– arendada eri distsipliinide ja kultuurivaldkondade vahelist dialoogi ning kombata uusi suundumusi ja teemasid semiootikas ja kulturoloogias; 
– luua foorum, mis ei oleks range akadeemilise vormiga ning kus võrdsetel alustel võiksid dialoogi astuda nii üliõpilased, õppejõud kui oma eriala asjatundjad.

Täiendamisel ..