Märkmik: Alexandra Milyakina – Külm(etuse) hooaeg

Eesti Semiootika Selts alustab semiootiliste päevikute sarjaga “Märkmik”, paludes semiootikutel talletada sõnas ja/või pildis tähelepanekuid ja mõtteid oma tegemiste või ümbritseva maailma kohta.

“Märkmiku” esimeseks kaasautoriks on Alexandra Milyakina, kes järgneva kuu jooksul jagab meiega oma pildilisi mõtteid.

Alexandra on TÜ semiootika doktorant. Ta tunneb suurt huvi nii hariduse, disaini kui kirjanduse vastu. Lisaks semiootikale on ta õppinud ka ajakirjandust ja filoloogiat. Alexandra on ka TÜ semiootika osakonnas tegutseva ja digitaalse õppevara loomisega tegeleva Transmeedia uurimisrühma liige.