Märkimisväärse idee konkurss 2024

Eesti Semiootika Selts kuulutab taas välja ideekonkursi eesmärgiga leida ja aidata teostada üks märkimisväärne idee, mille elluviimiseks vajab autor materiaalset tuge ja korralduslikku nõu.

Niisiis – kui Sul/teil on särav, huvitav, tähenduslik, hariv või ehk hoopis kentsakas idee, millega rikastada eesti kultuuriruumi semiootilisest perspektiivist, pangem see kirja ja saatkem meile! Võib püsti panna näituse, anda välja raamatu, luua veebilehe või teha midagi ebatraditsioonilisemat. Selts ei sea ideedele temaatilisi piire, sest kujutlusvõime on piiritu, kuid eeldab ideelt siiski seost semiootikaga.

Konkursi korras valime välja ühe projekti, mille teostamist toetame kuni 500 euro ulatuses. Juhul, kui projekt nõuab rohkem ressursse, aitab Eesti Semiootika Selts taotleda ülejäänud osa kas Kultuurkapitali või mõne teise sobiva fondi vahenditest. Võidukat ideed rahastatakse toetuse vormis, mis tähendab seda, et rahastuse aluseks on projekti kulusid kinnitavad dokumendid.

Osalemiseks saada meile kuni paari lehekülje pikkune kirjeldus oma ideest, selle olulisusest semiootika vaatepunktist ning visioon selle teostamise etappidest. Võiduidee valimisel peab Selts silmas projekti originaalsust, semiootilist relevantsust, kasulikkust ja teostatavust. Projekti võib teostada nii üksi kui ka mitmekesi. Selts eeldab idee teostumist aasta jooksul alates võitja väljakuulutamisest.

Ootame lennukaid ja märkimisväärseid ideid kuni 5. maini Eesti Semiootika Seltsi juhatuse aadressil juhatus@semiootika.ee.

Võidutöö valitakse välja maikuu lõpuks.

Toetuse statuut

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.