Kutse ESSi konverentsile “Mõistma õppides”

Eesti Semiootika Seltsi ootab ettekandeid konverentsile

MÕISTMA ÕPPIDES

6.-7. mai 2017, Tartu

Õppimist ja õpetamist võib pidada semiosfääri, semiootilise universumi alusmehhanismiks. See idee avaldub Tartu kultuurisemiootika lähtemääratluses kultuurist kui mittepärilikust informatsioonist, teisisõnu teadmiste süsteemist, mida antakse edasi just õpetamise ja õppimise teel. Ent seda ideed kannavad ka biosemiootilised käsitlused, mis peavad just õppimisvõimet elusat eluta loodusest lahutavaks omaduseks. Nii on õppimine ja õppimisvõime saanud üheks tänase semiootika olulisemaks, nii selle eri tasandeid kui semiootikat ja ühiskonda lõimivaks uurimisprobleemiks.

Just seetõttu oleme Eesti Semiootika Seltsi seekordse, järjekorras neljanda konverentsi teemaks valinud õppimise nii selle formaalsetes kui mitteformaalsetes vormides, nii inimeste kui teiste elusolendite vaatepunktist, nii semiootika kui teiste distsipliinide perspektiivist. Ent samavõrra motiveerib teemavalikut tõik, et käesoleva aasta kevadel möödub 25 aastat ka Tartu Ülikooli semiootika osakonna rajamisest. Seetõttu ei keskendu konverents üksnes õppimisele ja õpetamisele kui semiootilisele nähtusele või semiootika panusele õppimisse ja õpetamisse erinevates kontekstides, vaid ka semiootika õppimisele ja õpetamisele nii Eestis kui väljaspool.

“MÕISTMA ÕPPIDES” on eestikeelne konverents, mis ootab ettekandeid semiootika, õppimise ja hariduse kokkupuutekohtadest. Konverentsi teemad puudutavad, aga ei ole piiratud:

  • õpetaja, õpilane, õppimine, õpetamine ja haridus kui kultuurinähtused
  • õppimine ja õppimisvõime semiootilises vaates
  • muutuv haridusmaastik ja semiootika
  • semiootika erinevates õppeainetes ja õppeastmetes
  • haridussemiootika
  • semiootikaharidus Eestis ja mujal
  • teoreetilise ja rakendusliku suhted (semiootika) hariduses
  • õppimine erinevatel liikidel ja erinevatelt liikidelt õppimine
  • koolkond kui “nähtamatu kolledž”

Ootame Teie ettekandepakkumisi 30. märtsiks 2017 aadressile konverents@semiootika.ee. Oodatud on ka diskussiooniteemade ja diskussantide pakkumised ümarlauale.

Konverentsi raames toimub ka ESSi aastakoosolek, pidulik vastuvõtt, traditsiooniline Semiootilise Jälje auhinna väljaandmine ja mitmed üllatused.

Vaata ka ESSi uudiskirja 2017.a. esimese poole semiootikaüritustest.

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.