Eesti Semiootika Seltsi üldkoosolek 2009

Koosoleku esimeses pooles tulevad arutlusele järgmised seltsi tegevusega seotud küsimused:
– ülevaade seltsi möödunud aasta tegevusest ja 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine,
– seltsi käesoleva aasta tegevuse tutvustamine.

Koosoleku teine pool algusega kell 17.00 on avatud kõigile huvilistele. Selles peab Prof. John Deely ettekande semiootikalasest tegevusest Ameerika Ühendriikides. Ettekandele järgneb vaba vestlusring semiootikast Eestis ja Eesti Semiootika Seltsi kohast selles.

Loodame seltsi liikmete aktiivset osavõttu. Kui teil pole võimalik üldkoosolekul osaleda, palume kindlasti volitada kirjalikult mõnd teist seltsi liiget ennast esindama. Volituse soovituslik vorm on lisatud kirjale.

Ühtlasi palume kõigil, kel on tasumata viimaste aastate liikmemaksud, see toiming enne üldkoosolekut ära teha. Liikmemaksu suurus on 100 krooni, arveldusarve number Sampo pangas on 334409040007.

Heade soovidega,
Timo Maran
ESS-i juhatuse liige

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.