2010 – KONVERENTS “KULTUUR VAHENDAMISES: TOTAALNE TÕLGE, KOMPLEMENTAARSED VAATEPUNKTID”

26.-27. novembril 2010 toimub rahvusvaheline konverents “Kultuur vahendamises: totaalne tõlge, komplementaarsed vaatepunktid” (“Culture in Mediation: Total Translation, Complementary Perspectives”), mis oli pühendatud Peeter Toropi 60. sünnipäevale.

Tartu Ülikooli kultuurisemiootika professor Peeter Torop on tänapäevase tõlketeaduse ja kultuurisemiootika silmapaistvaimaid esindajaid Eestis ning tema loodud totaaltõlke teooria ning kultuurisemiootika alased kirjutised on äratanud huvi ja leidnud tunnustust ka rahvusvaheliselt. 

Kultuuri mõtestamisel on viimastel aastakümnetel staatilised kirjeldused asendunud järjest enam dünaamiliste ja protsessuaalsete lähenemistega. Sellest tõukuvalt on konverentsi keskseks märksõnaks vahendamine, mõistetuna katusterminina, mis hõlmab väga erinevaid infotöötlemise ja -vahetuse vorme kultuuris. Kultuur vahendab ja kultuuri vahendatakse ning see loob kultuuris keerukat kommunikatiivset enesekorrastust ja dünaamikat erinevate kirjeldustasandite ja -keelte vahel.

Sedavõrd kui vahendamine kultuuris on seotud keelte või teiste märgisüsteemidega, saab seda tulemusrikkalt analüüsida tõlkelise protsessina. Konverentsi pealkirjas sisaldub viide totaalse tõlke kontseptsioonile, mis osutab tõlkeliste protsesside paljususele kultuuris. Tõlke kirjeldamine mitmesuguseid kultuurilisi vahendamisprotsesse hõlmavana toob kaasa vajaduse mõistva metodoloogia järele seletamaks vahendamiste mitmekesisust nii objekti- kui metatasandil. 

Konverentsi märksõnad osutavad valdkondadele, mis on nii või teisiti seotud kultuurilise vahendamisega: kultuurisemiootika ja kultuuriteooria, tõlkesemiootika ja intersemiootilised protsessid kultuuris, kirjandus ja kirjanduslugu, autokommunikatsiooni eriliigid, samuti teaduslugu ja selle sees kultuurisemiootika ajaloo, nagu ka tõlkeloo probleemid. 

Konverentsi korraldavad:
Tartu Ülikooli semiootika osakond
Eesti Semiootika Selts 
Elin Sütiste
Katre Väli