SEMIOOTIKA ÜRITUSTE KALENDER 2020

Semiootika ürituste kalender 2020 / International events calendar 2020
(Täiendatakse jooksvalt; info lisamiseks kirjutage: info@semiootika.ee)

p.s. kirjas on esimese ettekandekutse tähtaeg, hilisemaid ei lisata.JAANUAR


15. jaanuar – ettekande esitamise tähtaeg: “Music, Politics, Ideology in the Era of the Internet” (8.–9. mai).

15. jaanuar – ettekande esitamise tähtaeg: Eco-Communicology & Worldview Crisis (7.–10. juuli).

15. jaanuar – ettekande esitamise tähtaeg: Semiotization and Transubstantiation: Julia Kristeva for 21st Century (21.–23. mai).


VEEBRUAR


15. veebruar – ettekande esitamise tähtaeg: Semiosis in Communication (4.–6. juuni).

28.02–01.03 – Koverents/conference “Lotmani seminar/Lotman’s seminar”, Tartu Ülikool, Tartu.

28. veebruar – ettekannete esitamise tähtaeg: Gatherings in Biosemiotics (8.-12. juuli).MÄRTS

1. märts – ettekannete esitamise tähtaeg: Transmedial Turn? (8.–11. detsember).

15. märts – ettekannete tähtaeg: Teoreetilise bioloogia kevadkool (24.–26. aprill).

15. märts – ettekannete tähtaeg: Lotmani päevad (12.–14. juuni).

26.-27. märts – “Looduskultuuri seminar” (alapealkirjaga “Konflikt”), Tallinn.APRILL


24.–26. aprill –  Teoreetilise bioloogia kevadkool “Tihedalt kooselamise teooria”. CFP.


MAI


8. mai – Soome Semiootika Selts 40 / The Semiotic Society of Findland 40, pidusümpoosion / symposium, Helsingi (SSF homepage).

8.–9. mai – konverents Music, Politics, Ideology in the Era of the Internet. Semiotics, cognitive sciences, political sciences, sociology, media studies, cultural studies, Louvain-la-Neuve, Belgia.

16. mai – Jesper Hoffmeyeri mälestussümpoosion / Jesper Hoffmeyer memorial symposium, Kopenhaagen/Copenhagen.

21.–23. mai – Semiotization and Transubstantiation: Julia Kristeva for 21st Century, Sofia, Bulgaria. www.kristevacircle.org.

27.–30. maiSemiofest 2020 Mexico City, Mexico.

JUUNI


4.–6. juuni Semiosis in Communication: Culture, Communication and Social Change, Bucharest.

12.–14. juuni – Lotmani päevad “Kiri ja mälu kultuuris. Epistolaarsete tekstide uurimise probleeme” / Lotman’s Days “Writing and Memory in Culture. Problems of Studying Epistolary Texts”, Tallinna Ülikool, Tallinn.

29.06–10.07 – Rahvusvaheline suveülikooli kursus / International summer university program “Juri Lotman and the Semiotics of Culture: Contemporary Applications“, Tartu Ülikool, Tartu.


JUULI


2.–4. juuli – The 4th Conference of the International Association for Cognitive Semiotics “Semiotics of Complexities. Theory and Analysis“, Aachen, Saksamaa/Germany.

6.–9. juuli – Sümpoosion “Semiotics and Theory of Language” konverentsil 13th Annual International Conference on Languages & Linguistics, Athens, Greece. Contact: Dr. Gregory T. Papanikos, gregory.papanikos@stir.ac.uk.

7.–10. juuli – Eco-Communicology & Worldview Crisis: Exploring Lived Experiences of Multitextual Narratives and Multivoiced Judgements in an Age of Globalization, Powsin-Warsaw, Poland. CFP.

8.–12. juuliGatherings in Biosemiotics, Palacký University, Olomouc, Czech Republic.


AUGUST

5.–6. augustTransformative Environmental Humanities. An International Environmental Humanities Conference, Stockholm, Sweden.SEPTEMBER


22.–26. septemberThe 16th international Congress 2020 of the German Semiotic Association “Transformations of Signs and their Objects“, Chemnitz.

OKTOOBER

NOVEMBER

DETSEMBER

8.–11. detsember – Rahvusvaheline konverents / International conference TRANSMEDIAL TURN? Potentials, problems, and points to consider, Tartu Ülikool, Tartu.