XIV Semiootika Sügiskool “Nägu ja naba” 

Semiootika sügiskool toimub sel aastal 2.-3. novembril 2013 Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktika keskuses (MoKS). Teemaks on sel aastal identiteet ja enesekirjeldus. MoKS-i hubases õhkkonnas toimuvad eri vormides ettekanded ja töötoad. Esinejate hulgas on Valdur Mikita, Erkki Luuk, Kadri Tüür, Silver Rattasepp, Peeter Torop, Rauno Saidla, John Grzinich, Tanel Rander, Kristino Rav, Kalevi Kull, Ekaterina Velmezova jt. Õhtul saab aga kolada võsas, vaadata filme, osa võtta semiootilistest mängudest või niisama sõprade-semiootikutega maailma asju arutada. Sel aastal on sügiskooli kaasatud ka välisüliõpilased, seega on kavas ettekandeid ja töötube nii eesti kui inglise keeles.

Sügiskool pakub ka üliõpilastele võimalust esineda ettekandega südamelähedasel (soovitavalt nurkapidi siiski ka identiteediproblemaatikaga seotud) teemal. Huvilistel saata oma ettepanek mirjamparve@gmail.com.

Koduleht koos lindististega.


PROGRAMM

2. november

09:15–10:00 bussisõit Tartust Moostesse. Buss väljub Vanemuise parklast!
10:00–10:30 MoKSiga tutvumine ja pesa leidmine, kohvipaus
10:30–12:30 ingliskeelsed ettekanded
Kristin Orav “Cross-cultural communication and the construction of failure”
Taras Boyko “Identity and National History”
Ekaterina Velmezova “What is attractive in Tartu-Moscow School for a historian of ideas …”
Kalevi Kull “… and for a biosemiotician?”
12:30–14:00 lõunasöök
14:00–16:00 töötoad 
Eesti keeles: Kadri Tüür – „Rahvuslik tootedisainis“
Inglise keeles: Tanel Rander – „SUBJECTIVITY + CONTEXT = COLONIALITY?“
16:00–17:00 kohvi-, suitsu- ja jalasirutuspaus + matk „Varuväljapääs“ Erkki Luugi juhtimisel 
17:00–18:30 paneeldiskussioon, juhib Silver Rattasepp
18:30–19:30 õhtusöök
19:30–20:00 vaba aeg
20:00–… film ja tšill, avatud on baar

3. november

9:00–10:00 hommikusöök 
10:00–11:30 üliõpilaste ettekanded
Rauno Saidla „Identiteedi ühik muusikas“ 
Liina Sieberk „Raimond Valgre omamüüt“ 
Rasmus Rebane „Identiteedi kujundamine ja autokommunikatsioon“
Egon Erkmann „Minu nimi“
11:30–12:00 kohvipaus
12:00–14:30? eestikeelsed ettekanded

Valdur Mikita „Mütoloogiline tunnel kartulikoopa ja Valge Maja vahel“ 

Jüri Lipping 
Märt Läänemets „Isetuse (anātmā/anattā) kontseptsioon budismis ja selle võimalustest isiksuse identiteedi kujunemisel/kujundamisel“
Peeter Torop 
Paralleelselt inglise keeles: John Grzinichi töötuba „Sound and significance“
15:00? buss Tartusse 

NB! vahetusjalanõud kaasa!

Töötoad

I Rahvuslikud mustrid ja motiivid tänapäeva tootedisainis (eesti keeles) 

Kavas on analyysida nn etnomustrite buumi näidiseid 21. sajandi artefaktide najal (nii kodu-kui välismaiseid näiteid, nt http://hictrading.eu/et/galerii ja http://www.gudrunsjoden.com/eu/2013-winter/inspiration/winter-2013/inspired-by-muhu) ja lähemalt vaadata, missugused elemendid on algsetelt artefaktidelt yle võetud, missugused maha jäetud ja kuidas see kõik tähendusloomele mõjub. 

Kadri Tüür on sündinud 1975. aastal, lõpetanud 1999. aastal Tartu Ülikooli bakalaureusekraadiga eesti kirjanduse erialal, magistrikraad Turu Ülikoolist võrdleva kirjandusteaduse alalt (2002) ja Tartu Ülikoolist semiootika erialalt (2003). TÜ semiootika osakonna doktorant; uurimisteemaks eesti looduskirjandus. Töötanud Muhu Muuseumi juhatajana ning Eesti Kirjandusmuuseumis projektijuhina. Osakoormusega teadur eesti kirjanduse õppetooli juures alates 2012. aastast. Peamisteks uurimisteemadeks looduskirjanduse kõrval on looduse kujutamine eesti kirjandusklassikute teostes, samuti kirjandusteooria, iseäranis ökokriitika. Eesti Kirjanduse Seltsi, Eesti Semiootika Seltsi, Eesti Loodusuurijate Seltsi ja EYS Veljesto liige.

II Subjektiivsus + kontekst = koloniaalsus (inglise keeles)

 Workshop uurib subjektiivsust, lähtudes koloniaalsuse kontseptsioonist ja vahetust geopoliitilisest kontekstist. 
Koloniaalsuse kontseptsiooni tutvustas Lõuna-Ameerika mõtleja Anibal Quijano kui Euroopa koloniaalsest ekspansioonist moodustunud süsteemi, mis seob ühtviisi nii majandust ja võimu kui ka subjektiivsuse ja teadmiste kõiki tasandeid. Kesksel kohal on küsimus – kuidas geopoliitiline kontekst (Lõuna-Eesti, endine Ida-Euroopa) mõjutab meie subjektiivsust, alates identiteedist, lõpetades esteetilise tajuga.Workshop sisaldab teoreetilist eeltööd ja diskussiooni ning eksperimentaalseid tegevusi. Workshop on kontseptuaalne sissejuhatus 10. novembril Tartu Kunstimuuseumis aset leidvale interdistsiplinaarsele seminarile “Maastik ja koloniaalsus”, mis tegeleb maastiku ja selle representatsiooni ning looduse ja subjektiivsuse problemaatikaga.

Tanel Rander – kunstnik, kirjanik, kriitik. Loominguline tegevus jaguneb eksperimentaalseteks, keele ja psühholoogia tasandil toimivateks performatiivseteks praktikateks ja kriitiliseks, Ida-Euroopa diskursuse ja dekoloniaalsusega seotud uurimuseks. Raamatud – “Kontrolli alt väljas” (chaneldior, Ji, 2008) ja “Tammeöö” (Erkki Luuk ja c:, 2012). Koostöö grupiga 10x10m – performance “Inimmetsandus” (2012, theatre.now – Performance Compost, Kiasma, Helsinki), performance “Mees üle parda” (Augusti Tantsufestival 2013, Kanuti Gildi Saal). Viimased isikunäitused “Decolonize This” (2012, Y Galerii, Tartu) ja “No Borders – No Difference?” (2013, Tartu Kunstimaja). 

***

Sügiskooli osalustasu on 15 eurot. Osalustasu katab bussisõidu, lõuna-, õhtu- ja hommikusöögi ja kohvipausid, majutusruumid ning kõik üritused. Registreerumine on avatud allpool. Registreerumine on kinnitatud osalustasu maksmisel! Tähtaeg on 27. oktoober, maksta tuleb Eesti Semiootika Seltsi arveldusarvele 334409040007, Danske Bank (IBAN EE683300334409040007), märksõnaks „Sügiskool“.Ööbimiseks pakume sel aastal askeetlikult seljasõbralikke tingimusi: palume osalejatel kaasa võtta oma madratsi ja magamiskoti