MUUD TEADUSÜRITUSED

Eesti Semiootika Selts on osalenud partnerida mitmete teaduskonverentside ja -seminaride korraldamises.


2018 – KONVERENTS “SEMIOTICS OF HYBRID NATURES: ANTHROPOGENIC ECOSYSTEMS, MULTIMODALITIES, TRANSFORMED UMWELTS”

8.-10. novembril 2010 toimunud rahvusvaheline konverents “Hübriidsete looduste semiootika: antropogeensed ökosüsteemid, multimodaalsused, muudnunud omailmad” teemaks oli uutel suhetel inimese ja teiste liikide vahel, mis tulenevad inimese ja tehnoloogia mõjust ökosüsteemidele ja teistele liikidele.
Korraldajateks TÜ semiootika osakond, Rahvusvaheline Biosemiootika Selts ja ESS.

Konverentsi koduleht ja abstraktiraamat.

2016 – SEMIOFEST TALLINN “SEMIOTICS AND CULTURE OF INNOVATION”

1.–4. juunini 2016. a. toimus Tallinnas Kultuurikatlas rahvusvaheline rakendussemiootika konverents Semiofest teemaga “Semiotics and Culture of Innovation”, mida korraldasid OÜ Mängiv Inimene, ESS ja TÜ semiootika osakond. Konverentsil pidas ettekande 30 rakendussemiootikut üle maailma, osalejaid oli üle 80. Plenaaresinejateks olid Farouk Y. Seif (USA) ja MalcolmEvans (UK). Semiofesti esimesel päeval toimus ka Tartu semiootika töötuba, mille käigus tutvustati Tartu kultuurisemiootika rakendatavust praktilises kultuurianalüüsis ning Tartu semiootikute semiootiliste ekspertiiside teostamise kogemust. Loe lisaks ..

Konverentsi koduleht: 2016.semiofest.com


2010 – KONVERENTS “KULTUUR VAHENDAMISES: TOTAALNE TÕLGE, KOMPLEMENTAARSED VAATEPUNKTID”

26.-27. novembril 2010 toimunud rahvusvaheline konverents “Kultuur vahendamises: totaalne tõlge, komplementaarsed vaatepunktid” (“Culture in Mediation: Total Translation, Complementary Perspectives”), mis oli pühendatud Peeter Toropi 60. sünnipäevale.
ESS oli konverentsi korraldamisel TÜ semiootika osakonna partneriks.

Konverentsi koduleht
2007 – SOOME-EESTI SEMIOOTIKA SEMINAR “TÄNAPÄEVA SEMIOOTIKA JA KULTUROLOOGIA PROBLEEMID”

7-10. novembril 2007 toimus Tartus Soome-Eesti ühisseminar “Tänapäeva semiootika ja kulturoloogia probleemid”, kus peeti ettekandeid ja arutleti hetkel semiootikas aktuaalsete probleemide teema. Kohtumisel osalesid Semiootika Võrkülikooli üliõpilased ja õppejõud Soomest ning üliõpilased ja õppejõud Tart Ülikoolist.