SELTSIST

Ükski teadus ei saa areneda väljaspool dialoogi iseendaga ja teistega. Teadusena on semiootika kultuuri osa. Nagu kultuur vajab eksisteerimiseks dialoogiruumi kultuurielu näol, nii vajab vähemasti humanitaar- ja sotsiaalteaduste eksisteerimine dialoogiruumi teaduselu näol.

Eesti Semiootika Seltsi ülesandeks ongi säärase dialoogiruumi kujundamine, mis lubaks koos olla kultuuril ja teadusel, huvilisel ja professionaalil, noorel ja vanal, kultuuriloojal ja kultuurianalüütikul. Eesti Semiootika Selts soovib arendada erinevaid dialoogivorme alates suulisest suhtlemisest seminaridel, konverentsidel, koosolekutel ja veebilistides kuni kirjaliku lävimiseni ühiste kogumike kaante vahel.

Oma eesmärkide täitmiseks korraldab Eesti Semiootika Selts erinevaid üritusi temaatilistest seminaridest rahvusvaheliste konverentsideni, annab välja jätkukogumikku Acta Semiotica Estica ning hooldab elektroonilisi teabevahendeid Seltsi infolisti org.ess@lists.ut.ee ja kodulehe näol.

Olles Rahvusvahelise Semiootika Assotsiatsiooni [IASS] täieõiguslik liige ja assotsieerunud Eesti Teaduste Akadeemiaga on Eesti Semiootika Selts ka oluline sild kohaliku ja rahvusvahelise semiootikaelu vahel. Ehkki vajadus rahvusvaheliste kontaktide järele sai Seltsi ellukutsumise üheks peamiseks ajendiks, ei taha tänane Eesti Semiootika Seltsi olla seda eesmärki täitev formaalne ühendus, vaid eelkõige suhtlemisrõõmu pakkuv kohaliku semiootikaelu kujundaja. Usume, et sellest võidab nii semiootika Eestis kui ka Eesti teadus ja kultuur.

Seltsi liikmete seast leiab nii semiootika üliõpilasi, erinevate teadusalade teadureid ja õppejõude kui ka lihtsalt semiootikahuvilisi haritlasi. Eesti Semiootika Seltsi jooksvat tegevust koordineerib viieliikmeline juhatus.