SEMIOOTILINE JÄLG

“Semiootiline Jälg” on Eesti Semiootika Seltsi poolt välja antav aastaauhind eelmisel kalendriaastal ilmunud parima semiootikateemalise kirjatöö eest ja/või olulise tegevuse eest semiootika populariseerimisel.

Seltsi juhatus ootab igal aastal kõigiltseltsi liikmetelt arvamusi auhinna nominendi osas ning nendest ja juhatuse enda ettepanekutest lähtudes valib laureaadi. Valiku tegemisel lähtub juhatus järgmistest auhinna statuudis kirja pandud kriteeriumitest: a) semiootika taseme tõstmine, b) uute perspektiivide avamine, c) semiootika tutvustamine üldsusele. 
Oma soovitus saatke aadressil info@semiootika.ee.

“SEMIOOTILISE JÄLJE” LAUREAADID

 • 2009 – Priit Põhjala (artikkel “Arutlus keelemärgi arbitraarsuse üle”)
 • 2010 – Andreas Ventsel ja Peeter Selg (artikkel “An outline for a semiotic theory of hegemony”)
 • 2011 – Silver Rattasepp (artiklid “Usk on loodetava tõelisus”, “Tormaka teadatahtja uperpallid”, “Poeetiline loom paiskab lahti akna”, “Darwini Dominikaani jutlus”)
 • 2012 – Indrek Ibrus (kogumiku “Crossmedia Innovations: Texts, Markets, Institutions” kaastoimetamine)
 • 2013 – Kadri Rood (mitmekülgne kultuurikriitika)
 • 2014 – Riin Magnus (kõrgetasemelised teadusartiklid), Piret Karro (“Semiootilise salongi” korraldamine)
 • 2015 – Mari-Liis Madisson (teadusartiklid ja viljakas uurimistöö)
 • 2016 – Silvi Salupere (erakordse rolli eest semiootikaalaste teoste toimetamisel ja avaldamisel, s.h. esimene eestikeelne semiootika õpik)
 • 2017 – Merit Rickberg (teadustöö eest) ja Tyler Bennett (populariseerimise eest); 
 • 2018 – Peet Lepik (silmapaistva panuse eest semiootilise mõtte arendamisel) ja Andres Luure (semiootilise mõtte edendamine Vikipeedias).
 • 2019 –  Alexandra Milyakina (mitmekülgse semiootikaalase tegevuse eest)
 • 2020 – Maarja Ojamaa
 • 2021 – Timo Maran
 • 2022 – Katre Pärn