Seltsi koosolekust

9. juulil toimunud seltsi koosolekul anti ülevaade seltsi 2019 tegevustest ja tutvustati tulevikuplaane, sh. 2022. a. Juri Lotmani 100. juubeli tähistamise ettevalmistusi. Seltsi liikmeskonda võeti üks uus liige ning valiti seltsi juhatus perioodiks 2020–2022: Merit Rickberg, Maarja Vaikmaa, Katre Pärn, Lona Päll ja Egon Erkmann. Suur tänu ka Eva Lepikule ja Rauno Saidlale nende panuse eest seltsi eelmise juhatuse koosseisus!

Koosolekul anti üle 2019. a. “Semiootilise jälje” auhind. Mitmekülgse semiootikaalase tegevuse eest sai auhinna Alexandra Milyakina. Alexandra oli seltsi “Märkmiku” esimene kaasautor. Ta on TÜ transmeedia uurimisrühma poolt loodud digitaalsete õpikeskkondade (https://haridusekraanil.ee/) üks autoritest ning ühtlasi ka paljude sealsete õppematerjalide illustraator. Tema joonistatud on ka sel kevadel avaldatud semiootika osakonna õppetööd tutvustavad videod, mida saab vaadata semiootika osakonna FB lehelt.


2022. aastal tähistame Juri Lotmani 100. sünniaastapäeva. Selleks et juubeliaastal oleks ühtne visuaalne identiteet korraldas ESS sel kevadel logokonkursi. Eelmisel nädalal toimunud seltsi üldkoosolekul tutvustati võidutööd esimest korda ka laiemale avalikkusele. Võidutöö autoriks on Dan Mikkin, kes on oma idee kohta öelnud nii: “Logo aluseks on Lotmani allkiri. See viitab ikoonilisele vuntsidega portreele, seda otseselt märgistamata – allkiri on omal moel paras vunts kujund.”

Oma ettekannetest vaatles Andreas Kalkun koronaviirust folkloristi pilguga, Timo Maran zoosemiootiku pilguga, Kalevi Kull biosemiootiku pilguga, Andreas Ventsel ja Mari-Liis Madisson hirmusemiootilisest vaatepunktist ning Mihhail Lotman vaatles globaalset olukorda.