Koosoleku esimeses pooles tulevad arutlusele järgmised seltsi tegevusega seotud küsimused: – ülevaade seltsi möödunud aasta tegevusest ja 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, – seltsi käesoleva aasta tegevuse tutvustamine. Koosoleku teine pool algusega kell 17.00 on avatud kõigile huvilistele. Selles peab

28.-30. november 2008. Tartu Ülikooli ajaloomuuseum, Tartu ESSi kümnendale aastapäevale ja Claude Lévi-Straussi 100 juubelile pühendatud konverents ‹Kohane ja kohatu semiootika› eesmärgiks on arutleda eesti semiootika hetkesesu ja semiootika juurte üle läbi semiootika objektide, meetodite ja teooriate, semiootikute ja semiootika