Selle nädala teisipäeval, 15. detsembril 2009 assotsieerus Eesti Semiootika Selts teadusseltsina Eesti Teaduste Akadeemiaga. Seeläbi taastati semiootikute sidemed meie teadlaskonda ühendava katusorganisatsiooniga, mis pärast akadeemik Juri Lotmani surma paljuski katkesid. Lepingule Toompeal allkirju andes kinnitasid Peeter Torop semiootikute poolt ja

tähtaeg: 15. oktoober Eesti Semiootika Seltsi väljaanne Acta Semiotica Estica ootab kaastööpakkumisi uude numbrisse. Lühidalt tutvustuseks: 2001. aastal loodud Eesti Semiootika Seltsi väljaanne “Acta Semiotica Estica” koondab eestikeelseid semiootika-alaseid ja kultuurianalüütilisi uurimusi. “Acta Semiotica Estica” on eelretsenseeritav, kord aastas ilmuv

Järjekorras kuues Acta Semiotica Estica sisaldab taas läbilõiget mitmepalgelisest semiootika-aastast. Selle aasta sisse mahtus konverents “Kohane ja kohatu semiootika”, millel peetud ettekannete põhjal loodud artiklid moodustavad käesoleva kogumiku põhiosa. Seetõttu on kesksed kohasuse ja kohatuse, kohandamise ja kehastamise, aja ja

Koosoleku esimeses pooles tulevad arutlusele järgmised seltsi tegevusega seotud küsimused: – ülevaade seltsi möödunud aasta tegevusest ja 2008. aasta majandusaasta aruande kinnitamine, – seltsi käesoleva aasta tegevuse tutvustamine. Koosoleku teine pool algusega kell 17.00 on avatud kõigile huvilistele. Selles peab

28.-30. november 2008. Tartu Ülikooli ajaloomuuseum, Tartu ESSi kümnendale aastapäevale ja Claude Lévi-Straussi 100 juubelile pühendatud konverents ‹Kohane ja kohatu semiootika› eesmärgiks on arutleda eesti semiootika hetkesesu ja semiootika juurte üle läbi semiootika objektide, meetodite ja teooriate, semiootikute ja semiootika