SEMIOSALONG SÜGIS 2021

Semiosalong alustab oktoobris uut hooaega.
Kõik selle hooaja salongid, v-a viimane (hübriidne), toimuvad veebitsi.
Jooksev info: www.facebook.com/Semiosalong

Seekordseks teemaks on Mütokatalüüs – kreekakeelsete sõnade μῦθος (müüt) ja  κατάλυσις (katalüüs) kombinatsioon. La Grand Bailly, prantsuse sõnaraamat, pakub sellele muude tähenduste seas esimesele neist selgituseks “väljendatud sõna, diskursus” ja teisele “lahustamise akt, (valitsuse) hävitamine, lõpetamine”. Seekordse hooaja pealkiri on inspireeritud Roland Barthes’i peamisest selleteemalises tööst: “mütoloogial saab olla üksnes ajalooline alus, sest müüt on laadilt ajaloo poolt valitud kõne: see ei saa tekkida asjade ‘loomusest'”. Müüdil on ideoloogiaga ristuv tähendus: ideoloogia ‘naturaliseerib’ kultuurikoode, muudab nad nähtamatuks, samas kui müüt ühtaegu nii eelneb kultuurile kui ka õõnestab seda. Itaalia kirjanikud-semiootikud nagu Umberto Eco ja Roberto Calasso koovad mütoloogiast võetud kujutistest lugusid, mis samaaegselt vaidlustavad kultuuri ja tärgatavad uusi müüte. Selline müüdi kontseptsioon on kui kahe näoga Janus, duaalsuse, lävepakkude ja üleminekute jumal. Nii oleme seekordses semiosalongis huvitatud ühtaegu müütide kasutamisest õõnestavas tegevuses, kui ka naturaliseerunud müütide lahustumises. Mütokatalüüs artikuleerib tänaseid sotsiaalseid debatte, milles müüt teenib nii progressiivseid kui ka reaktsioonilisi sihte. Me kutsume teid Semiosalongi arutlema teemadel, mis puudutavad kolonialismi, postkolonialismi, identiteedipoliitikat, sümboolset vägivalda, ideoloogiakriitikat kui veel palju muud.

***

Mythokatalysis compounds the Greek μῦθος (myth) and  κατάλυσις (catalysis). The Greek-French dictionary Le Grand Bailly offers, among other definitions, for the first: “expressed word, discourse”, and for the second: “action of dissolving, to destroy (a government), to end”. The title is inspired by the opening lines of Roland Barthes’ major work on the topic: “mythology can only have an historical foundation, for myth is a type of speech chosen by history: it cannot possibly evolve from the ‘nature’ of things.”  Myth has an orthogonal relationship with ideology – ideology ‘naturalizes’ the cultural codes to the point of invisibility, where myth both precedes and undermines culture. Italian fabulist semioticians like Umberto Eco, Italo Calvino, and Roberto Calasso, wove images from mythology into synthetic works that simultaneously challenged culture and germinated new myths. The conception of myth in this way is like Janus of the Two Faces, the Roman god of duality, doorways, and transitions. Thus we are interested in both the appropriation of myth in subversive action, as well as the dissolution of myths which have themselves become naturalized. Mythokatalysis articulates contemporary social debates in which myth serves both progressive and reactionary agendas. We invite you to join our series, and to expect topics including colonialism and postcolonialism, politics of identity, symbolic violence, ideology critique, and others.

ESMANE PROGRAMM

14. oktoober

Auli Viidalepp “Science, fiction, folklore: mythologizing machine learning”
Viktoria Yermolaieva “Symmetry-Asymmetry in Lotman’s semiosphere”
https://ut-ee.zoom.us/j/95104528916?pwd=UnROcGY0dUsrVVNLV0kxblEyTHlqdz09

28. oktoober

Eduardo Chávez “Semiotics? Umberto Eco and stuff like that? Tellings of a marginal discourse”
Mattia Bellini “On the use of Interactive Digital Narratives to Build and Represent the Complexity of Cultures”


11. november

Siobhan Kattago “Ghostly Pasts and Postponed Futures”
Ignacio Ramos “The infinite dialogue between the whole and the parts: the living tissue of cultures”


24. november

Shekufé Mohammadi “”Codified identities. The Case of Ferdowsi’s Shahnameh”
Eleni Aleksandri “The impact of spectacles on cultural identity: the case of K-Pop”


9. detsember

Jüri Talvet  “Tartu 2024 (European Capital City of Culture) and the (Invisible) Roots of Estonian Autochthonous-National Conscience and Culture”
Jaan Valsiner “Mythocatalysis: How allegorical sign fields set the stage for human dramas”