Looduskultuuri seminar: Loodushoiu sõnumid

Tallinna Loomaaed, Tartu Ülikooli semiootika osakond ja TLU Keskkonnaajaloo Keskus korraldavad 4.-5. aprillil 2019 Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses kahepäevase Looduskultuuri seminari: „Loodushoiu tulevik“

Ürituse näol on tegemist kolmanda kohtumisega sarjas „Looduskultuuri seminar“, mille eesmärgiks on looduskeskkonna ja Eesti kultuuri läbipõimumiste ja valupunktide avalik ja laiapõhjaline käsitlemine. Esimene, kaitsealadele keskenduv seminar toimus kaks aastat tagasi, eelmisel aastal arutleti loodushoiu sõnumite (edastamise) teemadel. Seekord võtame vaatluse alla loodushoiu tuleviku perspektiivid pöörates tähelepanu nii loodushoiu institutsionaalsetele ja filosoofilistele aspektidele kui ka (igapäeva)praktikatele.

Seminaril osalemiseks palume (nii ettekande tegijatel kui ka kuulajatel) registreeruda hiljemalt 25. märtsiks  aadressil:  http://goo.gl/LSPbNK

Seminariga seotud küsimuste tekkimisel palume kirjutada aadressil looduskultuur@gmail.com 

Seminari kava:


4. aprill
10.45 Tiit Maran (Tallinna Loomaaed) — avasõnad
11.00 Uudo Timm — „Muutustest loodushoidu korraldamisel Eestis“
11.30 Tõnu Talvi — „Koha- ja isikupõhisus Eesti looduskaitses — tulevikust minevikku“
12.00 Linda Kaljundi — „Vormilt looduskaitseline, sisult rahvuseline? Loodus ja rahvuslus hilisnõukogudeaegses Eestis“

12.30–13.30 Lõunapaus (ja raamatunäitus)

13.30 Kalev Sepp — „Loodushoiu tulevikusuundumused IUCN vaatevinklist“
14.00 Silvia Lotman — „Looduskaitse — kas sõda või rahu?“
14.30 Liina Remm — „Ökosüsteemide teenused: põhimõttearuteludest on jõutud kaardistamiseni. Miliseid mõõdikuid oleks tark kasutada?“

15.00–15.30 Kohvipaus

15.30 Nelly Mäekivi —  „Tulevik keskkonnahariduses ja keskkonnahariduse tulevik(uvaated)“
16.00 Kadri Tüür — „Kaitse, hoid ja teised kaunid sõnad“
16.30 Kristel Vilbaste — „Allikad mälumaastikel“

5. aprill
11.00 Tiit Maran — „Loodusobjekt seaduse objektist subjektiks — uus lähenemine loodushoius?“
11.30 Toomas Trapido — „Kas Emajõgi ja Ülemiste järv saavad ka enda eest kõnelda? Loodus kui subjekt“
12.00 Timo Maran — „Kuidas Eesti rahvusloomast sai hunt. Ökosemiootiline vaade“

12.30–13.30 Lõunapaus (ja raamatunäitus)

13.30 Aveliina Helm — „Igaühe looduskaitse, kas võimalik ja mõttekas?“
14.00 Rea Raus — „Radikaalne lokaalsus. Mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt jätkusuutliku majanduse kontekstis“
14.30 Anneli Palo —  „Kas loodushoiuks piisab range kaitse all olevatest metsadest?“

15.00–15.30 Kohvipaus

15.30–16.30 Loodushoiu tuleviku ümarlaud

Ürituse toimumist toetab PUT1363 „Paljuliigiliste keskkondade semiootika: agentsus, tähendusloome ja kommunikatsioonikonfliktid“

Lisa kommentaar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.