ESSi üldkoosolek ja ettekandeõhtu

Head seltsi liikmed ja semiootikahuvilised! 
 
ESSi üldkoosolek toimub 13. juunil Tartus, Jakobi 2-336, algusega kell 15:00. Seltsi juubeliaasta puhul on üldkoosoleku teemaks “Quo vadis, semiootika?”.
 
Koosolekut alustame ametliku osaga, mille päevakord on:
– seltsi eelmise aasta tegevuse tutvustamine
– seltsi majandusaasta aruande kinnitamine
– seltsi arengukava tutvustamine
– seltsi juubelihooaja tegevuste arutamine
– seltsi juhatuse valimine
– jooksvad küsimused
 
Lisaks toimub traditsioonilise Semiootilise jälje auhinna väljaandmine!
 
Koosoleku ametlikule osale järgnevad ettekanded, mis jätkavad arengukava tutvustamisel tõstatatud teemasid ehk selle uurimist, kuhu semiootika, selle õpetamine ja õppimine Eestis, Tartus ja maailmas teel on, võiks olla või peaks olema.
Oma visioonid esitavad Peeter Torop, Timo Maran ja Silvi Salupere.
 
Ettekannetele järgneb diskusioon koos kohvi ja koogiga.
 
Ootame aktiivset osavõttu!
 
Seltsi liikmetel, kes ei saa üldkoosolekus osaleda, palume volitada keegi enda asemel hääletama. Volituse blanketi leiab kodulehelt: http://semiootika.ee/dokumendid/.
 
Lugupidamisega,
ESS juhatus