Rubriik: UUDISED

XII Semiootika sügiskool “Teos kultuuris” toimus 5.-6. novembril 2011 Viljandis. Sügiskooli raames keskenduti kirjandusteoste intersemiootilisele tõlkele: kuidas kirjanikud, lavastajad ja teised interpreteerijad on kirjandust kultuuriruumis kasutanud ja kuidas sellesse suhtutakse. Pooleteisepäevasel üritusel esinesid mitmed eesti kirjandus- ja kultuuritegelased, nende seas Kristiina

Tartu Ülikooli semiootika osakond, Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool ja Kultuuriteooria Tippkeskus (CECT) korraldavad koostöös 22.-26. augustil Palmse mõisas Lääne-Virumaal toimuva Tartu Semiootika Suvekooli teemal “Semiootiline modelleerimine”. Esimese suvekooli teemaks on modelleerimine semiootika, ent ka laiemalt humanitaarteaduste alusprobleemina nii uuritavate

Acta Semiotica Estica seitsmenda numbri avaartiklis jätkub kolme autori (Maria-Kristiina Lotmani, Mihhail Lotmani, Rebekka Lotmani) ühistööna autometakirjelduslike nähtuste uurimine. Seekord on vaatluse all suuruse-väiksuse teema sisulised ja vormilised avaldumised eesti luules. Krista Keeduse artikkel käsitleb Karl Ristikivi loomingut, jälgides, kuidas

Eesti Semiootika Selts kutsub neljapäeval, 27. mail avalikule seminarile SEMIOOTIK VASTUTAB Ühepäevane seminar võtab vaatluse alla semiootikute distsiplinaarse vastutusega seotud küsimused. Teistest enam lahatakse ekspertiiside eetilisi ja praktilisi tahke. Seminari kava: 14.00–14.15 avasõnad 14.15–14.45 Igor Gräzin “Semiootiku vastutus rahvaesindajana” 14.45–15.15

Ilmus järjekordne number ajakirjas Hortus Semioticus. Kaua oodatud kevade alguses, aastal 2010, kõneleme ikka veel 2008. ja 2009. aasta MASU ja kriisi järellainetest; töötute arv üha kasvab, majanduslikud ja poliitilised riigi alustalad vanguvad ning inimesed ootavad muutusi. Need muutused võivad

Ootame teid osalema 15.-16. mail, 2010  XI semiootika kevadkooli, teemal ”Objekt: Subjekt”! Semiootika kevadkool jätkab 1999. aastal üliõpilaste initsiatiivil alguse saanud sügiskoolide traditsiooni, mis on inspireeritud kuulsatest Tartu-Moskva semiootikakoolkonna Kääriku suvekoolidest. Seekordses kevadkoolis avame ”subjekti” mõiste erinevaid tähendustahke koos erinevate

Head tudengid, teadurid, arvajad ja otsustajad! Eesti Semiootika Selts kutsub Teid avalikule arutelule: Noored haritlased mas(end)u(se) vastu : mida suudavad sotsiaal- ja humanitaarteadused? Eesti meedia ja avalik ruum on ühiskonnas toimuvast maalinud erilaadselt sünge pildi. Noored haritlased erinevatelt erialadelt on

Selle nädala teisipäeval, 15. detsembril 2009 assotsieerus Eesti Semiootika Selts teadusseltsina Eesti Teaduste Akadeemiaga. Seeläbi taastati semiootikute sidemed meie teadlaskonda ühendava katusorganisatsiooniga, mis pärast akadeemik Juri Lotmani surma paljuski katkesid. Lepingule Toompeal allkirju andes kinnitasid Peeter Torop semiootikute poolt ja

tähtaeg: 15. oktoober Eesti Semiootika Seltsi väljaanne Acta Semiotica Estica ootab kaastööpakkumisi uude numbrisse. Lühidalt tutvustuseks: 2001. aastal loodud Eesti Semiootika Seltsi väljaanne “Acta Semiotica Estica” koondab eestikeelseid semiootika-alaseid ja kultuurianalüütilisi uurimusi. “Acta Semiotica Estica” on eelretsenseeritav, kord aastas ilmuv