Semiootika Sügiskool sündis grupi üliõpilaste algatusel 1999. aastal, selleks et arutada, milline on semiootika ja semiootiku koht kaasaegses Eesti ühiskonnas. Tänaseks on sellest kujunenud poolakadeemiline seminar, mis on endiselt tehtud eelkõige üliõpilaste poolt ning suunatud eelkõige üliõpilastele. Sügiskooli eesmärgid on olnud:

• kohandada ja kasutada kaasaegseid kultuuriteooriaid eesti kultuuri eri valdkondade analüüsimiseks ning kohaliku kultuurikoosluse mõtestamiseks maailmakultuuri kontekstis;

• arendada eri distsipliinide ja kultuurivaldkondade vahelist dialoogi ning kombata uusi suundumusi ja teemasid semiootikas ja kulturoloogias;

• luua foorum, mis ei oleks range akadeemilise vormiga ning kus võrdsetel alustel võiksid dialoogi astuda nii üliõpilased, õppejõud kui oma eriala asjatundjad.

Me oleme oma sihiks seadnud pakkuda üheaegselt eri valdkondade süvaanalüüsi ja refleksiooni eesti tänase kultuuri tervikpildi üle. Nii ühendab sügiskool oma töövormis väikseid töögruppe, mis tegelevad üksikute teemadega ning suuri paneeldiskussioone, et leida eri teemade ja valdkondade vahelisi kokkupuutepunkte. Noorte, ka äsja ülikooli astunud üliõpilaste ja oma ala tunnustatud spetsialistide kaasamine arutellu võrdsetel alustel tagab selle, et semiootika sügiskooli arutelud ei jää vaid teaduslike käibetõdede kordamise tasandile, vaid sisaldavad alati värskeid lähenemisi nii eesti kultuuri kui kultuuriteooria ja semiootika probleemidele, mis tänu vanemate kolleegide osalusele leiavad süvitsi rakendamist ja suhestatakse varasema teadustraditsiooniga.

Et Semiootika Sügiskool ei ole pelgalt Tartu Ülikooli semiootika osakonna sisene üritus, vaid aitab tekitada arutelu ka laiemas kultuuriüldsuses, nähtub juba sellest, et Semiootika sügiskooli töös on varem osalenud inimesed erinevatest ülikoolidest (Tallinna Pedagoogikaülikool, Kunstiülikool, Eesti Humanitaarinstituut, Viljandi Kultuurikolledž, Eesti Muusikaakadeemia) ja ka Tartu Ülikooli erinevatest osakondadest. Lisaks on eelmiste sügiskoolide aruteludest sündinud mitmed publikatsioonid, mis on avaldatud erinevate valdkondade väljaannetes.

Infot uuemate sŁgiskoolide kohta vaata uuel kodulehel.

 
Toetajad:
http://veeb.kulka.ee
http://hmn.riik.ee/
 SA Tartu Kultuurkapital