Oliver Laas: Mäng, töö ja mängu-uuringud

Mängu-uuringud on võrdlemisi noor akadeemiline uurimisvaldkond, mille kesksed mõisted ning seisukohad on alles kujunemisjärgus. Ettekanne annab põgusa ülevaate mängu-uuringute ajaloost ning keskendub seejärel „mängu” mõistele, mis on antud distsipliini seisukohalt keskse tähtsusega. Peale mõiste „mäng” määratlemisega seotud küsimuste vaagimist vaatame lõpetuseks selle seoseid „töö” mõistega, mida üldiselt peetakse „mängu” vastandiks ning tõdeme, et selline vastandus ei ole ilmne.