Luule Epner: Teater kui mäng ja mäng teatris

Väide, et teater on mäng, on ajaloos andnud põhjust teatrikunsti kord hukka mõista, kord pjedestaalile tõsta, pidada seda tühiseks meelelahutuseks või, vastupidi, teeks inimese tõelise „mina” juurde. Ettekandes tuleb juttu sellest, kuidas käsitletakse mänguteooriates teatrikunsti ning teiselt poolt, kuidas mõistetakse mängu fenomeni tänapäevastes teatriteooriates. Mil viisil on teater mäng? Kes teatris mängivad – kas ainult näitlejad või ka vaatajad? Kas teatrilavastus on alati mäng? Mida mõeldakse, kui räägitakse mängulisest teatrist? Nende, ja võimalik, et veel mõne küsimuse üle arutletakse näidete varal, mis on pärit eesti teatri lähiminevikust (Mati Undi lavastused, Teatri NO99 lavastused jm) ja olevikust.